> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tam h?i viên
Chi?nh th??c khai tr??ng va?n ha?nh tuyê?n ????ng s??t cao t??c Jakarta-Bandung do Trung Qu??c va? Indonesia h??p ta?c xay d??ng
 M?i nh?t:2023-10-18 18:27:47   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

Va?o lu?c 16 gi?? 35 phu?t nga?y 17/10, ?oa?n ta?u cao t??c mang s?? hiê?u G1137 kh??i ha?nh t?? ga Halim, Jakarta, Indonesia, ?a?nh da?u tuyê?n ????ng s??t cao t??c Jakarta – Bandung chi?nh th??c khai th??ng va?n ha?nh. V??i t??c ??? cha?y ta?u nhanh nha?t ?a?t 350 km, qua?ng ????ng ta?u cha?y t?? Jakarta ?ê?n Bandung nhanh nha?t chi? ma?t 46 phu?t, ?iê?u na?y ?a?nh da?u Indonesia b???c va?o th??i ?a?i ta?u cao t??c, Trung Qu??c va? Indonesia thu ????c tha?nh qua? mang ti?nh biê?u t???ng trong viê?c cu?ng xay d??ng “Va?nh ?ai va? Con ????ng”.

\

????c biê?t, tuyê?n ????ng s??t cao t??c Jakarta-Bandung la? m??t tuyê?n ????ng s??t cao t??c ?a?u tiên cu?a Indonesia va? ??ng Nam A?, cu?ng la? d?? a?n ?a?u ta?u kê?t n??i sa?ng kiê?n cu?ng xay d??ng “Va?nh ?ai va? Con ????ng” cu?a Trung Qu??c v??i y? t???ng “?iê?m t??a ha?i d??ng toa?n ca?u” Indonesia, cho tha?y h??p ta?c thiê?t th??c gi??a hai n???c Trung Qu??c-Indonesia, toa?n tuyê?n a?p du?ng c?ng nghê? Trung Qu??c, tiêu chua?n Trung Qu??c.

色多多精品视频在线观看,ass年轻少妇bbwpic精品,做错一题进去一次c黄的作文,最近最新高清中文字幕大全