> vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
B?? tr???ng Qu??c pho?ng Israel: Cu??c ta?n c?ng trên b?? va?o Da?i Gaza s??p t??i ho??c se? ke?o da?i 3 tha?ng
 M?i nh?t:2023-10-24 18:50:53   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CMG

Nga?y 22/10, gi?? ?i?a ph??ng, t?? Th??i ba?o Israel da?n th?ng tin cu?a quan ???i Israel cho biê?t, ta?i Trung tam Chi? huy Kh?ng quan Israel, B?? tr???ng Qu??c pho?ng n???c na?y Yoav Gallant cho biê?t, Israel s??p pha?t ???ng cu??c ta?n c?ng trên b?? va?o Da?i Gaza va? co? thê? se? ke?o da?i 3 tha?ng nh?ng chi? ca?n Israel tiêu diê?t tha?nh c?ng Hamas thi? ?ay se? la? cu??c ta?n c?ng cu??i cu?ng.

?ng Gallant cho biê?t, Hamas tr???c tiên pha?i ???ng ?a?u v??i cu??c kh?ng ki?ch cu?a kh?ng quan tr???c khi g??p pha?i l??c l???ng thiê?t gia?p va? b?? binh.

Nhiê?u c? quan truyê?n th?ng Trung ??ng g??m ?a?i Truyê?n hi?nh AL Jazeera, ?a?i Truyê?n hi?nh Al Arabiya...da?n th?ng tin cu?a c? quan y tê? Palestine ?? Da?i Gaza cho biê?t, trong cu??c xung ???t vo?ng na?y, ta?i Da?i Gaza ?a? co? 4.651 ng???i Palestine t?? vong va? h?n 14 nghi?n ng???i bi? th??ng. Ngu??n tin kha?c cu?a B?? Y tê? Palestine cho hay, ti?nh ?ê?n ra?ng sa?ng 22/10, s?? ng???i t?? vong ?? b?? Tay s?ng Jordan ?a? lên ?ê?n 90, h?n 1.600 ng???i bi? th??ng.

色多多精品视频在线观看,ass年轻少妇bbwpic精品,做错一题进去一次c黄的作文,最近最新高清中文字幕大全